You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Банкаралық клиринг өткізу

Лицензиар

Банкаралық клиринг Ұлттық Банкпен берілген лицензияға сәйкес негізде клирингтік ұйыммен жүзеге асырылады.
Мекен-жай: Қазақстан Республикасы
050000 Алматы қ., "Коктем-3" ш/а, 21
тел. 7 (3272) 704-505
WEB-сайт: http://www.nationalbank.kz

Лицензия алуға қажетті құжаттар қатары
 • Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызметтер туралы» Заңының 2 пунктінің 36 бабындағы талаптардың орындалуын анықтайтын құжаттар. Ұйымның жарғылық капитал төлемі алғашқы төлемдік құжаттармен анықталады (төлемдік тапсырыстар, кассалық ордерлер).
 • Қазақстан Респуьликасының «Лицензиялау туралы» Заңының 16 бабында қарастырылғын құжаттар;
 • әділет органдарында мемлекттік тіркеуден өткен құрылтайшылық келісім-шарт пен Жарғының нотариуспен бекітілген көшірмесі (мемлекеттік және орыс тілдерінде);
 • атқарушы орган жетекшісі және ұйымның бас бухгалтері туралы мәлімет: аты-жөні, тегі, азаматтығы, мекен-жайы, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген талаптарға сәйкес мәліметтер;
 • ұйымның нақты ұйымдастырушылық құрылымы;
 • құнды қағаздар нарығында бақыланып, реттелетін, өкілетті органға тіркелген құнды қағаздарды шығару және орналастыру туралы нотариуспен бекітілген көшірмесі (егер ұйым акционерлік қоғам түрінде құрылса);
 • банкаралық клиринг өткізуге берілетін лицензия алудың экономикалық негізіне мыналар кіреді:
 • банкаралық клирингті міндетті өткізудің мақсаты мен негізі;
 • банкаралық клиринг өткізу аймағы;
 • банкаралық клирингтің мөлшерлік қатысушылар саны;
 • банкаралық клирингте жасалатын төлемнің мөлшерлік саны;
 • банкаралық клиринг өткізудің тиімділігінің есебі;
 • банкаралық клирингке қатысуға клирингтік ұйымдарға банктер мен ұйымдардың жазбаша түрдегі келісімі;
 • клирингті ұйымның жоғары басқару органымен бекітілген банкаралық клиринг өткізудің ішкі ережелеріне мыналар кіреді (ары қарай ішкі ережелер) клирингтік ұйым мен оның жалғасуына операциялық күндердің сипаты;
 • төлем құжаттрарымен алмасу тәсілдері;
 • банкаралық клиринг қатысушыларының таза бағытын анықтау;
 • банкаралық клиринг нәтижесі бойынша ақша аудару мен банкаралық клиринг жасауда болатын басқару тәуекел әдістері;
 • банкаралық клиринг нәтижесі бойынша ақша аударудың тәртібі мен мерзімі;
 • клирингтік ұйымның, есептік ұйымдардың және банкаралық клиринг қатысушыларының құқтары мен міндеттері;
 • банкаралық клиринг қатысушыларымен жасалатын типтік келісім-шарт;
 • банкаралық клиринг өткізу процесінде қолданылатын бағдарламалық-техникалық жабдықтар туралы мәліметке мыналар кіреді:
 • қолданылған телекоммуникациялар желісі;
 • төлем құжаттарын беру процедуралары;
 • банкаралық клиринг өткізуде пайдаланатын бағдарламалық қамту және ақпаратты бекітілмеген кіру жүйесінен қорғау;
 • бағдарламалық-техникалық жабдықтарда іркіліс болған жағдайда немесе басқа да банкаралық клиринг жасауда келеңсіз жағдайларда банкаралық клирингті уақтылы тоқтатуды қатмамасыз ететін процедуралар;
Лицензия беру мерзімдері Банкаралық клиринг өткізу туралы лицензия беру барлық құжаттарды ұсынған соң бір ай ішінде Ұлттық Банкпен қарастырылады.
Лицензиялы? жина?

40 АЕК

Лицензия беруден бас тарту
 • ұсынылған құжаттардың сәйкессіздігі;
 • егер ұсынылған құжаттарда банкаралық клиринг өткізу тәртібі, мақсаты анық көрсетілмесе, сонымен қатар бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдаланудың сипаты мен процедурасы толық көрсетілмесе.
Толығымен қарау

ҚР 1995 жылдың 30 наурызындағы №2155 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы Заңы (20.02.2006 ж. енгізілген тоықтырулар мен өзгертулермен бірге)

ҚР 1995 жылдың 31 тамызындағы №2444 Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы Заңы (20.02.2006 ж. енгізілген толықтырулар мен өзгертулер туралы)

ҚР 1998 жылдың 29 маусымындағы №237-І төлемдер мен ақша аудару туралы Заңы (08.07.05 ж. енгізілген толықтырулар мен өзгертулермен бірге)
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі басқармасының 16 маусым 2000 жылғы №273 "Қазақстан Республикасында банкаралық клирингті жүзеге асыру ережелерін бекіту және жекелеген банкті операцияларды жүзеге асыратын ұйымдарға банкаралық клирингті жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің лицензияларды беруі туралы" қаулысы(27.08.2005 ж. енгізілген толықтырулар мен өзгертілерді ескерткенде)


«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы