You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарды лицензиялау

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы
050000, Алматы қ. Әйтеке би, 67
тел: 7 (7272) 788–104
Web-сайт: www.afn.kz

Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия алуға қажетті құжаттар тізімі

1. Лицензия алу үшін өтініш иесі уәкілетті органға келесі құжаттарды ұсынады :

1) Агентт ік Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы 168 қаулысымен бекітілген, жекелеген банк қызметтерін жүзеге асыратын ұйымды лицензиялау Ережесінің (ары қарай - Ереже) 1 қосымшасына сәйкес Лицензиялау беру туралы өтініш ;

2) өтініш иесінің заңды тұлға ретіндегі мемлекеттік тіркеу туралы куәлік пен Жарғының нотариуспен заңдалған көшірмесі ;

3) өтініш иесін салық органына есепке тұрғызу туралы куәліктің нотариуспен заңдалған көшірмесі ;

4) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқына байланысты бюджетке лицензиялық жинақтың төленгенін анықтайтын құжат ;

5) барлық жоспарланып отырған операциялар бойынша лицензияны алу мақсатын ашатын, өтініш иесі ыңғайланып отырған рынок сегментін, қызмет түрлерін, маркетинг жоспарын анықтайтын бизнес-жоспар;

6) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкес банктік емес ұйымның банктік операцияларды жүргізудің жалпы талаптары жөніндегі ережесін;

7) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес банктік емес ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы электронды және қағаз жеткізушімен берілетін мәліметтер;

8) осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды ұсынған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер;

9) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын филиалдардың (осылар бар болса) тізімі және осындай филиалдар туралы ережелерінің нотариатта куәландырылған көшірмелері;

10) жарғы капиталының барынша төмен мөлшерінің толық төленгендігін растайтын құжаттар - төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысандағы заңды тұлғаларынан басқа).

2. Ипотекалық ұйымдар лицензия алу үшін осы Ереженің 4 тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды береді

1) осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесінің бірінші басшысы және мүшелері, атқарушы орган мүшелері туралы электронды және қағаз жеткізушімен берілетін мәліметтерді;

2) Банктер туралы Заңның 34-бабына сәйкес әзірленген ішкі кредиттік саясат туралы ережені

3) ішкі аудит туралы ережені.

3. Брокерлер мен дилерлер лицензия алу үшін келесі құжаттарды ұсынады:

1) Ереженің 1 қосымшасына сәйкес лицензия беру туралы өтініш ;

2) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқына бюджетке төленетін лицензиялық алым төлемін анықтайтын құжат ;

3) өтініш берушінің көздеген нарық сегментін анықтау, лицензия алу мақсатын ашатын барлық жоспарланған банктік операциялар бойынша бизнес-жоспар, қызмет түрлері, маркетинг жоспары ;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының банк талаптарына сәйкес операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда банктік операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Ереже ;

5) Банк туралы заңның 34 бабына сәйкес жасалған ішкі несие саясаты туралы ереже .

4. Қор биржасы , орталық депозитарий лицензия алу үшін келесі құжаттарды ұсынады :

1) Ереженің 1 қосымшасына сәйкес лицензия беру туралы өтініш;

2) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқына бюджетке төленетін лицензиялық жинақ төлемін анықтайтын құжат ;

3) өтініш берушінің көздеген нарық сегментін анықтау, лицензия алу мақсатын ашатын барлық жоспарланған банктік операциялар бойынша бизнес-жоспар, қызмет түрлері, маркетинг жоспары ;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының банктік талаптарына сәйкес операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда банктік операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы Ереже.

5. Заңды тұлғалар , мемлекетке немесе ұлттық холдингке немесе ұлттық басқару компаниясына тиесілі акцияның бақылау пакеті, 1 тармақта көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мына құжаттарды ұсынады :

1) Қазақстан Республикасының «Банктер мен банктік қызметтер туралы» Заңның 34 бабына сәйкес жасалған ішкі несие саясаты туралы ереже ;

2) ішкі аудит туралы ереже ( акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық формасын құрған заңды тұлғалар үшін ).

Біліктілік талаптары

1. Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармағында қарастырылған бір немесе бірнеше банктік операцияларды жүргізу уәкілетті органның немесе Ұлттық банк лицензиялары болған жағдайдағы жекелеген банк операцияларын жүзеге асыратын ұйым іске асырады, тек Қазақстан Республикасының осындай ұйым қызметін реттейтін заңнамалық актісі бойынша көрсетілген операцияларды лицензиясыз жүзеге асыру мүмкіндігі қарастырылған жағдайдан тыс .

Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармағында қарастырылған банктік операцияларды өткізуге жекелеген банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдарға лицензия банк туралы заңның 30 бабы 7 тармағында қарастырылған жағдайлардан тыс уәкілетті органмен беріледі .

Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармақтың 5) тармақшасында қарастырылған операцияны өткізуге жекелеген банктік операцияларын жүзеге асырушы ұйымдарға лицензия беру кезінде Ұлттық Банктің оң пікірі талап етіледі .

Егер банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың қызметтерін реттейтін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармағында қарастырылған өзге де банк операцияларымен біріктірумен бірге, Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармағы 9) және 12) тармақшаларында қарастырылған банк операцияларын өткізу мүмкіндігі қарастырылған болса, лицензия тек Ұлттық банктің оң шешімі болғанда ғана уәкілетті органмен беріледі .

Банк туралы заңның 30 бабы 2 тармақтың 12) тармақшасында қарастырылған операция жүргізуге жекелеген банктік операцияларды жүзеге асырушы ұйымдарға және банк туралы заңның 30 бабы 2 тармағы 9) тармақшасында қарастырылған операция болып табылатын шектеулі қызмет түріндегі заңды тұлғаларға лицензия Ұлттық Банкпен беріледі .

2. Жекелеген банктік операцияларды жүзеге асырушы ұйымның бірінші басшысы банк туралы Заңның 20 бабында бекітілген талаптарға сәйкес болуы тиіс және уәкілетті органның келісімінсіз қызметке тағайындалады .

3. Банктер ғана іске асыратын банктік операцияларды қоспағанда, лицензия банктік емес ұйымдарға бір немесе бірнеше банктік операцияларды жүзеге асыру үшін банктер туралы Заңында көзделген шарттар бойынша беріледі.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және Ереженің 10 тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктер туралы Заңының 30 бабы 2 тармақтың 1), 2), 4), 5) тармақшаларында көзделгендей, бірде бір банктік емес ұйым банктік операцияларды жүргізе алмайды.

Банктер туралы Заңының 30 бабы 2 тармағы 6) тармақшасында көзделген Банктік операциялар қор биржаларымен, орталық депозиториялармен, делдалдармен және (немесе) банктер туралы Заңының 30 бабының 2 тармақтың 3) немесе 1) тармақшаларында көзделгендей банктік операцияларды жүзеге асыру үшін, көрсетілген заңды тұлғаларда уәкілетті органның лицензиясы бар болған жағдайда үстемесі бар ретінде клиенттердің есеп-шоттарын басқару құқығы бар диллерлермен жүзеге асады.

2005 жылғы 27 тамыздағы №317 Агенттік Басқармасының қаулысымен бекітілген, Қазақстан Респубикасындағы бағалы қағаздар рыногында брокерлік және делдалдық қызметті іске асыру Ережелерінде көзделген жағдайларды қоспағанда Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен өткізілетін Банктік заемді операциялар басқа банк операцияларымен біріктірілмейді.

4.Брокерлер мен диллерлерге лицензия мына шарттарды орындағаннан соң беріледі.

1) лицензия беру туралы өтініш берілген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді орындаған жағдайда;

2) лицензияны беру және оны қарастыру кезеңінде өтініш берілген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде лицензия қызметінің тоқтатылуы түрінде ықпалшараның болмауы;

Ереженің 7 қосымшасында көзделген шарттарды брокерлер мен диллерлер орындамаған жағдайда, уәкілетті орган құжаттарды қараусыз қайтарып береді.

Жарғылық капитал

1. Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері :

1) Ұлттық почта операторы - 1 ( бір ) миллиард те ң ге;

2) ипотекалық ұйымдар үшін :

Қазақстан Республикасының « Акционерлік қоғамдар туралы » Заңының талаптарына сәйкес – қаулының қолданысқа енгізілген күнінен бастап ;

2006 жылдың 29 желтоқсанынан бастап - 100 ( жүз ) миллион те ң ге;

2007 жылдың 31 желтоқсанынан бастап - 300 ( үш жүз ) миллион те ң ге;

2008 жылдың 31 желтоқсанынан бастап - 800 ( сегіз жүз ) миллион те ң ге;

3) банктік заем операцияларын жүзеге асырушы ұйымдар үшін, оның ішінде брокерлер мен диллерлер, Ұлттық почта операторларын және ипотекалық ұйымдарды санамағанда:

2008 жылдың 1 сәуірінен - 300 (үш жүз) миллион теңге;

2008 жылдың 31 желтоқсанынан - 800 ( сегіз жүз ) миллион те ң ге.

4) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар үшін, - 5 ( бес ) миллион теңге.

Агенттік басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы №37 қаулысында көзделген факторингтеу, форфетингтеу операцияларын және векселмен операцияларды, банк операцияларының жекелеген түрлерін брокер және (немесе) диллер жүзеге асырған жағдайда жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері Агенттік Басқармасының №132 қаулысына сәйкес – 1 миллиард теңгені құрайды.

2. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың әр бір түрі бойынша жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері уәкілетті органмен тағайындалады және осы қаражат шамасында тек қана ақшалай төленуі тиіс (Қазақстан Республикасының шешімі немесе ұлттық холдинг немесе жалғыз құрылтайшы мемлекет болған жағдайда, ұлттық басқарушы компаниясымен жарғылық капиталының мөлшері және құру тәртібі қарастырылуы мүмкін жағдайларды қоспағанда)

Жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін төлеу және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылмаған жарғылық капиталды құру бойынша талаптар коммерциялық емес ұйымдарға таралмайды

Лицензияны беру мерзімі

Лицензияны беру үшін құжаттарды берген күннен бастап.

Лицензиялық алым

Банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын ұйымдар үшін - 40 АЕК

Толығымен қарау

« Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 214 ҚР Заңы

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Қазақстан Республикасының Заңы

«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсанындағы №2755 Қазақстан Республикасының Заңы

« Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы » 1995 жылғы 30 наурыздағы № 2155 Қазақстан Республикасының Заңы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-II Қазақстан Республикасының Заңы

«Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі №474-II Қазақстан Республикасының Заңы

«Валютаны реттеу туралы» 2005 жылғы 13 шілдедегі №57-3 Қазақстан Республикасының Заңы

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса, сейф операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкасациялау операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқарамасының 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысы (2005.12.12 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы №317 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздарды рыногында брокерлік және диллерлік қызметті жүзеге асыру Ережесі

Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы №317 Қаулысымен бекітілген бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті қамтушы ұйымдар үшін пруденциалды нормативтерді есептеу Ережесі.

Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпанда №43 Қаулысымен бекітілген ипотекалық ұйымдардың есеп беру Ережесі

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органының лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерлері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы № 54 Қаулысы

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым ставкаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 шілдедегі № 610 Қаулысы

Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптар туралы нұсқаулық” агенттік басқармасының 2005 жылғы 19 сәуірдегі № 132 Қаулысы.

Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 359 Қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі Нұсқаулық

Ипотекалық ұйымдардың қаржылық есеп беру тізбесі, нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық ҚР Ұлттық Банкі Басқарамасының 2002 ж. 23 желтоқсандағы № 508 қаулысы

Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы № 48 Қаулысымен бекітілген Акцияларының бақылау пакеті мемлекеттің немесе ұлттық холдингтің не ұлттық басқарушы компанияның иелігіндегі банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу әдістемесі мен олардың нормативтік мәні және олардың орындалуы туралы есеп беру нысандары мен мерзімдері туралы нұсқаулық«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы