You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құру мен лицензиялауға рұқсат беру

Лицензиар Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы
050000, Алматы қ. Әйтеке би, 67
тел: 7 (3272) 788–104
Web-сайт: www.afn.kz
Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құру мен лицензиялауға рұқсат алуға қажетті құжаттар тізімі I . сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшінуәкілетті органға Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» Заңның (ары қарай – сақтандыру туралы заң) 27 бабында қарастырылған және сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру Ережесіне сәйкес, сонымен қатар 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 122 Сақтандыру (қайтасақтандыру) қызметі мен сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру құқына лицензия беру Ережесі (ары қарай - Ереже) бойынша құжаттар ұсынады : · Ереженің 2 қосымшасына сәйкес сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу туралы өтініш; · Заңды тәртіппен толтырылған және нотаруспен заңдалған құрылтайшылық құжаттардың (жарғы, құрылтайшылық келісім-шарт) үш данасы; Ереженің 10 тармағына сәйкес сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымның құрылтайшылық құжаттарының барлық бірінші беті оң жақ жоғары бөлігінде мынадай форманы ұстану керек: «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігімен келісілген. Төраға (Төраға орынбасары) ______________ » . Аталмыш құжаттар уәкілетті орган мөрімен бекітіледі. Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының келісілген құрылтайшылық құжаттарының бір данасы сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының заңды ісіне тігіледі. Қалған даналары әділет органында мемлекеттік тіркеуден өту үшін өтініш иесіне қайтарылады. · Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құру туралы шешім қабылдауды куәландыратын құжаттар; · Нотариуспен куәландырылған заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі қосылатын құрылтайшы – заңды тұлғалар (егер құрылтайшылар болса) туралы мәлімет; нотариуспен заңдалған құрылтайшылық құжаттар көшірмелері; аудиторлық ұйыммен куәландырылған, аяқталған соңғы екі қаржы жылына арналған қаржылық есеп , Ереженің 4 Қосымшасына сәйкес құжаттарды ұсынбас бұрын соңғы кварталға арналған кіріс және шығыс туралы бухгалтерлік баланс және есеп ; · Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдарын құруға пайдаланылған құралдар мен қаражат мөлшерін сипаттаумен бірге, құрылтайшы-жеке тұлғалар туралы (егер мұндай құрылтайшылар болса) мәлімет, сонымен қатар Ереженің 3 Қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару бағытына қарсы жасалған экономикалық қызмет саласындағы, жемқорлық және өзге де қылмыстар бойынша бекітілген тәртіппен сот ісі жабылмаған немесе тоқтамаған фактілер туралы анықтама ; - «жалпы сақтандыру» саласында құрылған сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдары үшін алдағы үш жылға қалыптастырылып, актуаримен куәландырылған, «өмірді сақтандыру» саласында құрылған сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымдары үшін бес жылдық бизнес-жоспар. Бизнес-жоспарда төмендегідей мәселелер қозғалуы тиіс: сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құру мақсаты, құрылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бағытталған негізгі қызметтері мен нарық сегментінің қысқаша сипаттамасы, құрылатын сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы туралы және нарықтағы үлес туралы ақпарат, өнімдер мен қызметтер түрлері, оларды өндіру тәсілдері, маркетингтік зерттеу, сақтандыру андеррайтингі, баға стратегиясы, соның ішінде сақтандыру тарифі мен олардың экономикалық негіздемесіне есеп беру тәртібі, өнімдерді жылжыту, сақтандыру өнімін орналастыру стратегиясы, қаржылық жоспар, соның ішінде шығын коэффициентін болжау, инвестициялық саясат және құрылып отырған сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы өткізуге тиісті қайта сақтандыру саясаты, ұйымдастырушылық құрылым, сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы директорларының кеңесі, мамандарды оқытудың жобалық деңгейі; Құрылатын сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының бизнес-жоспарының бір данасы Ереженің 5 Қосымшасына сәйкес актуаримен куәландырыла отырып, номерленіп, тігілген түрде беріледі ; · Сақтандыру туралы заңның 34 бабындағы талаптарға сәйкес сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының жетекші жұмысшысы қызметіне ұсынылатын тұлғалардың, соның ішінде сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы басқармасының үш мүшелерінің құжаттары; · құрылтайшылын атынан өтініш беруге өтініш иесінің құзырын анықтайтын нотариуспен заңдалған куәландырушы құжат. II. Сақтандырушы қызметке лицензия алу үшін Сақтандыру туралы Ереже мен Заңның 37 бабында қарастырылған келесі құжаттар ұсынылады : 1) сақтандыру ұйымын құруға рұқсат алуға ұсынылған бизнес-жоспарда келтірілгендей сақтандыру кластары шамасында лицензия беру туралы өтініш (ереженің 9 қосымшасына сәйкес); 2) лицензиялық жинақтың бюджетке төленгенін анықтайтын құжат; 3) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік көшірмесі; 4) статистикалық карточка мен салықтөлеуші туралы куәлігінің көшірмелері ; 5) жарғының енгген өзгертулер мен толықтыруларымен (егер бар болса) бірге нотариуспен заңдалған көшірмесі ; 6) уәкілетті органның құқықтық актісімен бекітілген жарғы капиталының төменгі мөлшерінің төленгенін анықтайтын құжаттар көшірмесі ; · сақтандыру ұйымының уәкілетті органмен бекітілген жарғы капиталының ең төменгі мөлшерінің төленгенін анықтайтын құжаттар төлем құжаттары (төлемдік тапсырыстар, кіріс кассалық ордерлері), құрылтайшылар, акционерлермен төленгенін анықтайтын ағымдық банктік есептер көшірмесі, сонымен қатар бағалы қағаздарды шығару ісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (Ереженің 17 тармағы) 7) сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі ережелері ; Сақтандыру қызметін жүзеге асыру ережелері мыналарды анықтауы тиіс: · шаруашылық қызметтерін жүзеге асырушы бөлімшелерден тыс, сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының бөлімшелерінің құрылымы, мақсаты, қызметтері мен құзыреті; · ішкі аудит пен өзге де тұрақты қызметтегі органдар қызметінің құрылымы, мүшелерінің саны, мақсаттары, қызметтері мен құзыреті; · техникалық (сақтандыру), инвестициялық, несиелік, операциялық, нарықтық және өзге де қауіптерді басқару жөніндегі сақтандыру ұйымының саясатын ашып көрсететін қауіптерді басқару жүйесі; · шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерден тыс, құрылымдық бөлімше басшыларының құқықтары мен міндеттері; · сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының қызметтік тұлғалары мен жұмысшыларының есебінен келісім-шарт жасалған жағдайдағы олардың құзіреті; 9) өтініш берушінің штатында актуарияның болуы туралы мәлімет (Ереженің 10 қосымшасына сәйкес); 10) ішкі аудит қызметі туралы ереже ; Ішкі аудит қызметі туралы ережеде келесі мәліметтер болуы тиіс: · ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат; · ішкі аудит қызметінің мақсаттары мен атқаратын қызметтері; · ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері; · ішкі аудит қызметінің өзге құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттесу тәртібі туралы ақпарат; · сақтандыру ұйымының сипаты мен атқаратын қызмет ауқымын есепке ала отырып, оның қызметіне толық немесе бір бөлігіне аудиторлық тексеру жүргізудің мерзімділігі. 11) егер Қазақстан Республикасының заңы бойынша сақтандыру ұйымы мұндай ұйымға міндетті қатысуы бекітілген болса, міндетті сақтандыру келісім-шарты бойынша сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату кезіндегі сақтандырушыларға сақтандыру төлемін жүзеге асыруға қатысу туралы келісім-шарттың нотариуспен заңдалған көшірмесі . III. Қосымша сақтандыру класы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқына лицензия алу үшін, сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы уәкілетті органға Сақтандыру туралы Ереже мен Заңның 37 бабы 2 тармағында қарастырылған құжаттарды ұсынады: · өтініш (Ереженің 9 қосымшасына сәйкес); · актуаридің қолы қойылған сақтандыру класы бойынша бизнес-жоспар; Сақтандыру класы жөніндегі бизнес-жоспар төмендегідей ақпараттан тұруы тиіс: 1) негізгі сипаты: сақтандыру класы бойынша қауіптерді жасыратын; сақтандыру портфелі құрылымындағы сақтандыру класының үлесі; сақтандыру класы бойынша қызмет көрсету нарығының сегменті (нарық көлемі, әлеуетті сақтандырушылардың, географиялық мекендердің); сақтандыру класы шеңберінде сақтандыру өнімдерін іске асыру тәсілдері; 2) сақтандыру тарифтері мен олардың экономикалық негіздемесіне есеп беру тәртібіне қойылатын талаптар; 3) аталмыш сақтандыру класы бойынша сақтандыру резервтерінің таяу екі жылға арналған есептері, кірісі мен шығыстары туралы болжамы, шығын болжамы, ең жаман және ең жақсы жағдайлардағы қауіпті бағалау, маңызды нормативтерді сақтау болжамы; 4) қайтасақтандыру саясаты (қайтасақтандыру формасы мен әдісі, қайтасақтандыру ұйымдарының бағалары); 5) инвестициялық саясат. Актуаримен қол қойылған бизнес-жоспар Сақтандыру туралы ҚР заңының 37 бабы 3 тармағында келтірілген ақпаратпен толығып, бір данасы тігілген, нөмірленген түрде уәкілетті органға ұсынылады. Сақтандыру класы бойынша жасалған бизнес-жоспардың бірінші бетінің оң жақ жоғары бұрышы мынадай болуы тиіс: "Директорлар кеңесімен бекітілген (сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының атауы). № "_" _____ 20__жылғы хаттама". Сақтандыру класы бойынша бизнес-жоспардың соңғы беттің екінші жағы сақтандыру ұйымының мөрімен рәсімделеді. Инвестициялық саясат жөніндегі ақпарат келесі мәліметті ашуы тиіс: - инвестірлеу мақсаты ; - инвестиция типтері мен активтердің сапасын бағалау бойынша диверсификациялауды қоса отырып, инвестициялық портфель мен оныі кірісін қалыптастыру; - активтердің түрлеріне, сонымен қатар сырттан қаражат жұмылдыруға байланысты инвестициялық шектеулер; - инвестициялық саясатқа жауапты ұйым тұлғалары. Сақтандырудың бірнеше кластары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқына лицензия алу туралы өтініш беру кезінде сақтандырудың бір класы мөлшерінде бір бизнес-жоспар ұсынылады. · Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен бекітілгендей сақтандыру ұйымының осындай ұйымға қатысуы міндетті болса, міндетті сақтандыру түрлеріне кепілді сақтандыру төлемін жүзеге асыратын ұйымға қатысуға жасалған келісім-шарттың нотариуспен заңдалған көшірмесі; · Лицензиялық жинақ төлемін анықтайтын төлем құжатының көшірмесі. IV. Қайтасақтандыру қызметін жүзеге асыру құқына лицензия алу үшін келесі құжаттар ұсынылады: 1) өтініш (Ереженің 9 қосымшасына сәйкес); 2) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті өткізуге арналған лицензиясы бар актуаримен қол қойылған, алдағы екі жыл ішінде қайтасақтандыру қызметін жүзеге асыру бойынша бизнес- жоспар ; Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті өткізуге лицензиясы бар актуаримен рәсімделген, алдағы екі жылда қайтасақтанжыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес жоспар келесі ақпаратты қамтуы тиіс: - қайтасақтандыруға қауіп келген кезде: Негізгі формалары (факультативті, облигаторлы, фаультативті-облигаторлы) мен сақтандыру класы бойынша қайтасақтандыруға қатысу әдістері/түрлері (пропорционалды, пропорционалды емес), олардың өзара қатынасы; Қайтасақтандыру ұйымын бағалау критерийлері (рейтинг, капитал мөлшері және актив деңгейі, қызметті жүзеге асыруға сәйкес қадағалау органының лицензиясының болуы); Қайтасақтандыру ұйымының тұрақтылығы: компанияның нарықтағы уақыты мен жұмыс тәжірибесі, орналасқан жері, елдік қауіптерінің болуы; қайтасақтандыру ұйымының іскерлік потенциалы: қызмет түрлері бойынша сараптау жүргізу, ірі төлемдер бойынша сараптау жасау, клиенттермен өзара қарым-қатынас, басылымдарда негативті немесе оң жарияланымдардың болуы; Қайтасақтандыру ұйымы қызметін бақылау, қайтасақтандыру шарттарын сақтауды қамтамасыз ету қандай жағдайда жүзеге асырылады; Қайтасақтандыру ұйымының атауы. Шетелдік қайтасақтандырушылардың мөлшерлік үлесі; - қайтасақтандыру қауіптерін қабылдау кезінде: Қайтасақтанушылардың бағасының негізгі критериилері: қызметті жүзеге асыруға сәйкес қадағалау органының лицензиясының болуы, қайтасақтанушыны сақтандыруға қабылданатын қауіптерді қабылдайтын мамандардың кәсібилігі, ірі төлемдер бойынша сараптаулар жүргізу, басылымдарда негативті және оң жарияланымдардың болуы, қайтасақтандырушы ұйымға келетін экономикалық әсерге қолданатын шараның болуы, өткен кезеңдегі осы ұйыммен негативті жұмыс тәжірибесінің болмауы; қайтасақтандыру бойынша ұйым портфелінің сипаты (сақтандыру түрлері бойынша, әр түрдің үлес салмағы, сақтандыру сомасының лимиті, қайтасақтандыруға беру шарты бойынша); 3) қайтасақтандыруға сақтандыру қауіптерін қабылдау процедурасын ашатын сақтандыру ұйымының ішкі ережелері ; Директорлар кеңесімен бекітілген қайтасақтандыруға сақтандыру қауіптерін қабылдау жөніндегі сақтандыру ұйымының ішкі ережесі мынаны анықтайды: - қайтасақтандыруға қауіпті қабылдауды жүзеге асыратын бөлімшелердің құрылымы, мақсаттары, қызметтері мен құзыреттерін; - сақтандыру ұйымының тарифтік саясатына сәйкес қайтасақтандыруға сақтандыру қауіптерін қабылдау кезіндегі аталмыш құрылымдық бөлімше басшылары мен қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері, құзыреттігін; - қайтасақтандыруға сақтандыру қауіптерін қабылдау кезінде бағалау тәртібіне қойылатын талаптар; - Бизнесс-үдерістерді сипаттау (қайтасақтандыру бойынша шешім қабылдаудағы құжаттардың өту және жазылған процедуралар тәртібі); - өзге де сұрақтар (сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымынық қалауы бойынша). 4) лицензиялық жинақ төлемін анықтайтын төлем құжаттарының көшірмесі .
Біліктілік талаптары I . Қайтасақтандыратын сақтандыру ұйымын құру кезінде . · Ірі қатысушылар үшін: Сақтандыру туралы заңның 26 бабын міндетті орындау. · Бейрезидент құрылтайшылар үшін : Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының құрылтайшысы өз мемлекетінің сәйкес сақтандыруды қадағалау органына Қазақстан Республикасының бейрезиденті – сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы акциясын алуға рұқсат берілгенін анықтайтын құжат, немесе сәйкес мемлекеттің заңы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы хабарлама беруі тиіс. Шетелдік мемлекеттік органмен берілген құрылтайшы – Қазақстан Республикасының бейрезидентінің құжаттары Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте жария етуге жатады. · Қаржы ұйымының туынды ұйымдары үшін : Заң бойынша туынды ұйым құруға ниетті ұйым үшін рұқсат алуға қажетті саналатын және туынды сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құрғысы келетін қаржы ұйымы сәйкес заңнамалық актілерінде қарастырылған туынды ұйым құруға рұқсат алуға қажетті құжаттарды ұсынады II . Лицензия алу үшін өтініш иесі мемлекеттік тіркелген күннен бастап алты күннің ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес уәкілетті органға лицензия алу үшін келуі тиіс . III . сақтандырудың қосымша кластары бойынша қызметті жүзеге асыру құқына лицензия алу үшін сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы төмендегі шарттарды орындау керек : 1) сақтандыру туралы заңның 37 бабымен бекітілген талаптарды сақтау ; 2) алынған сақтандырудың қосымша кластары есебінде пруданциалды нормативтерді сақтау болжамы ; 3) өтініш берілген күннен бастап және оны қарастыру кезеңінде соңғы үш ай ішіндегі пруденциалды нормативтерді сақтау ; 4) өтініш берілген күнге сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқына арналған лицензиясының тоқтап қалғанындай әрекеттерге санкцияның болмауы . - «Өмірді сақтандыру» саласындағы қызмет «жалпы сақтандыру» саласындағы қызметпен біріге алмайды, сонымен қатар сақтандыру туралы заңның 6 бабы 3 тармағы 1) және 2) тармақшасында көрсетілген сақтандыру кластары аясындағы сақтандыру қауіптерінен басқа, сақтандырудың міндетті формасына сәйкес кластар біріге алмайды . IV. Қайтасақтандыру қызметін жүзеге асыру құқына лицензия алу үшін Сақтандыру туралы заңның 37 бабында бекітілген талаптарды орындау қажет . Қайтасақтандыру негізіндегі бірден бір қызмет түрі ретінде сақтандыруды жүзеге асыратын қайтасақтандыру ұйымы «Өмірді сақтандыру» және «Жалпы сақтандыру» салаларындағы сақтандырудың барлық кластары бойынша қайтасақтандыруды жүзеге асыруға құқылы .
Жарғы капиталы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының пруденциалды нормативтерінің нормативтік мәні мен есептеу әдісі, пруденциалды нормативтердің орындалуы туралы есеп беру формасы мен мерзімі туралы Нұсқаманы бекіту туралы» 2006 жылғы 25 наурыздағы №87 қаулысына сәйкес Қайта құрылған сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымы үшін жарғы капиталының ең төменгі мөлшері : 2007 жылғы 31 желтоқсаннан бастап : «жалпы сақтандыру» саласы бойынша лицензия алу кезінде - 430 ( төрт жүз отыз ) миллион те ң ге; «өмірді сақтандыру» саласы бойынша лицензия алу үшін - 670 ( алты жүз жетпіс ) миллион те ң ге; «жалпы сақтандыру» саласы және қайтасақтандыру бойынша лицензия алу үшін - 450 ( төрт жүз елу ) миллион те ң ге; «өмірді сақтандыру» саласы бойынша және қайтасақтандыру бойынша лицензия алу кезінде - 690 ( алты жүз тоқсан ) миллион те ң ге; Қызметтің бірден бір түрі ретінде қайтасақтандыруды жүзеге асырумен қайтасақтандыру бойынша лицензия алу кезінде - 530 ( бес жүз отыз ) миллион те ң ге.
Рұқсат беру мерзімі Сақтандыру заңына сәйкес уәкілетті органның сұраған соңғы құжатты ұсынған күннен бастап үш ай ішінде, бірақ өтініш қабылданған күннен бастап есептегенде 6 айдан көп емес .
Лицензия беру мерзімдері Лицензия алуға құжаттарды ұсынған күннен бастап 1 ай
Лицензиялық жинақ «Өмірді сақтандыру» саласындағы қызмет - 50 АЕК «Жалпы сақтандыру» саласындағы қызмет - 50 АЕК Қайтасақтандыру бойынша қызмет – 20 АЕК
Толығымен қарау
ҚР «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы №214 Заңы
ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы №126-ІІ Заңы
ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңы
Агенттік Басқармасының «Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сонымен қатар сақтандыру қызметі мен сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру құқына лицензия беру Ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі №122 Қаулысы
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агентті Басқармасының «Сақтандыру (қайтасақтандыру) ұйымының пруденциалды нормативтерінің нормативтік мәні мен есептеу әдісі туралы, пруденциалды нормативтердің орындалуы туралы есеп беру формасы мен мерзімі туралы Нұсқаманы бекіту туралы» 2006 жылғы 25 наурыздағы №87 Қаулы
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау Агенттігі басқармасының қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының жетекші жұмысшыларын тағайындауға келісім беру туралы 2004 жылғы 12 маусымдағы №157 Ереже.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқына лицензиялық жинақ мөлшерін бекіту туралы» 2007 жылғы 19 шілдедегі №610 қаулысы


«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы