You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың қызметі және Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының қатысушылары

Лицензиар

Лицензия алу үшін қажетті құжаттар тізімі

Біліктілік талаптар Жарғылық капитал
Лицензия беру мерзімдері
Лицензиялық алым

Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының Агенттігі
Мекен-жай: Қазақстан Республикасы
050000, Алматы қ. Әйтеке би көш., 67
тел: 7 (3272) 788–104
Web-сайт: www.afn.kz
1. Бағалы қағаздар рыногында жұмыстарды орындауға лицензия алу үшін өтініш беруші Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногындағы қызметтерді лицензиялау Ережесінің (әрі қарай Ереже) 1 тармағында көзделген құжаттарды береді :

а) Ереженің 1-қосымшасына сәйкес лицензия беру туралы өтініш ;

б) лицензиялық алымды төлегенін дәлелдейтін құжат;

в) заңды тұлға ретінде өтініш иесінің мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі мен Жарғының нотариатта куәландырылған көшірмелерін;

г) өтініш иесін салық органында есепке қою куәлігінің нотариатта куәландырылған көшірмесін ;

д) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын филиалдардың (осылар бар болса) тізімі және осындай филиалдар туралы ережелерінің нотариатта куәландырылған көшірмелері ;
е) Ереженің 2- 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды ұсынған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер ;

ж) бухгалтерлік баланс, кірістер және шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, өтініш иесінің акцияларын төлеуге ақша енгізердің алдындағы соңғы айдың аяғында өтініш беруші акционерлердің (қатысушылардың) меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есеп

з) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басшы қызметкерлерге келісуге берілген құжаттар

и) фамилиялары, аттары және қызметкерлердің иеленіп отырған лауазымдары бойынша әкелерінің аттары болған жағдайда сонысы көрсетілген штат кестесінің көшірмесі;

к) бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыру жөніндегі функциялар жүктелген құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер;

л) ішкі аудит қызметі туралы ережесі;

м) бағдарламалық-техникалық құралдарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруы қажет өзге жабдықтарға қойылатын талаптарды өтініші иесінің орындауын растайтын құжаттар;

о) өтініш берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы өтініш иесінің бухгалтерлік балансы;

р) өтініш иесінің оны құру мақсаттарын ашатын бизнес-жоспары, қызметінің негізгі бағыттарын және оған өтініш иесі бағдар жасаған рынок сегменті, қызмет көрсету түрлері, маркетинг жоспары, өтініш иесінің кәсіптік қызметімен байланысты тәуекелдер және оларды азайтудың тәсілдері, қаржылық перспективалар (есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстардың есептері), еңбек ресурстарын тарту жоспары;
2. Бағалы қағаздар рыногында қызмет етуге лицензия алу үшін өтініш беруші а), б), к), м), р) бөлімдерде көрсетілген құжаттарды ұсынады.
3. Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөнінде уәкілетті мемлекеттік орган тіркеген бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметтерді атқаруға лицензия алу үшін, Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөнінде уәкілетті мемлекеттік орган тіркеген заңды тұлғаларға брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру жөнінде лицензияларды беру және олардың басшы қызметкерлерін келісу Ережесінің (ары қарай - АӨҚО Ережесі) 1 бөлімінде көзделген құжаттарды ұсынады:

а) АӨҚО Ережесінің 1-1 қосымшасына сәйкес үлгідегі өтініш;

б) бюджетке төленетін лицензиялық алымның төленгендігін растайтын құжат;

в)заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің көшірмесі, статистикалық карточканың, Қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген салық төлеуші куәлігінің көшірмесі;

г) жарғының, оған жасалған барлық өзгерістері мен қосымшаларын қосқандағы нотариатта куәландырылған көшірмесі (осынысы қолда бар болса);

д) АӨҚО Ереженің 1-қосымшасына сәйкес акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер;

е)бухгалтерлік баланс, кірістер және шығыстар туралы есеп, ақша қозғалысы туралы есеп, өтініш иесінің акцияларын төлеуге ақша енгізердің алдындағы соңғы айдың аяғында өтініш беруші акционерлердің (қатысушылардың) меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есеп ;

ж)АӨҚО е режеде белгіленген талаптарға сәйкес басшы қызметкерлерге келісуге берілген құжаттар;

з)фамилиялары, аттары және қызметкерлердің иеленіп отырған лауазымдары бойынша әкелерінің аттары болған жағдайда сонысы көрсетілген штат кестесінің көшірмес ;

и) бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру жөніндегі функциялар жүктелген құрылымдық бөлімшелер туралы ережелер, сондай-ақ осы бөлімшелердің қызметкерлері туралы мәліметтер (фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты, азаматтығы) ;

к) Өтініш берушінің ішкі аудит қызметі туралы ереже(акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға үшін );

л)бағдарламалық-техникалық құралдарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруы қажет өзге жабдықтарға қойылатын талаптарды өтініші иесінің орындауын растайтын құжаттар;

м)өтініш берудің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы өтініш иесінің бухгалтерлік балансы ;

н)өтініш иесінің жарғы капиталының барынша төмен мөлшерінің төленгендігін растайтын құжаттар (төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанда құрылған заңды тұлға үшін)) ;

о) өтініш иесінің оны құру мақсаттарын ашатын бизнес-жоспары, қызметінің негізгі бағыттарын және оған өтініш иесі бағдар жасаған рынок сегменті, қызмет көрсету түрлері, маркетинг жоспары, өтініш иесінің кәсіптік қызметімен байланысты тәуекелдер және оларды азайтудың тәсілдері, қаржылық перспективалар (есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстардың есептері), еңбек ресурстарын тарту жоспары .
4. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушысы (акционерлік қоғамның – ұйымдастырушылық құқықтық үлгісінде құрылған) Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногындағы қызметті лицензиялау Ережесінің 1 бөлімінде қарастырылған құжаттарды береді;

а)Ереженің 1қосымшасынасәйкес үлгідегі өтініш;

б) бюджетке төленетін лицензиялық алымның төленгендігін растайтын құжат;

в) бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыру бойынша функциялар жүктелетін құрылымдық бөлімшелер туралы ереже;

г) Инвестициялық комитет жөніндегі ереже, оның құрамы жайлы мәліметтерді қосқанда;

д) өтініш иесінің оны құру мақсаттарын ашатын бизнес-жоспары, қызметінің негізгі бағыттарын және оған өтініш иесі бағдар жасаған рынок сегменті, қызмет көрсету түрлері, маркетинг жоспары, өтініш иесінің кәсіптік қызметімен байланысты тәуекелдер және оларды азайтудың тәсілдері, қаржылық перспективалар (есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстардың есептері), еңбек ресурстарын тарту жоспары.

1 Өтiнiш берушi лицензия алу үшiн Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңының 48 бабымен бекітілген мынадай бiлiктiлiк талаптарына сай болуға тиiс(ары қарай - Заң):
1) өтініш берушінің директорлар кеңесі бекіткен, жуырдағы үш жылға арналған бизнес-жоспарының болуы. Бизнес-жоспарда мынадай мәселелер:лицензияны алу мақсаттары, қызметінің негізгі бағыттарының сипаттамасы және оған өтініш беруші бағдар жасаған нарық сегментіне шолу, қызмет шеңберіндегі көзделген қызмет көрсету, оларды бағалау тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сатудың шарттары мен көлемі бойынша жоспарлар, қызметіне байланысты негізгі тәуекелдер, оларды бағалау және меншікті капиталы есебінен өтеу тәсілдері, меншікті капиталының жеткіліктілік мәні, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдері туралы ақпарат, қаржы жоспары, оның ішінде алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстар болжамы, көрсетілген кезең ішінде жол берілетін залалдылық коэффициенттері;
2) уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес, бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға қажеттi бағдарламалық-техникалық құралдары мен жабдықтары болуы;
3) Осы заңмен және уәкілетті органның нормативті-құқықтық актілерімен бекітілген, талаптарға сәйкес ұйымдастырушылық құрылымның болуы.
2.Ұйымдастырушылық құрылымға қойылатын талаптар:
1) Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін екі немесе бірнеше лицензия иесі, лицензиаттың ұйымдық құрылымы әр бір қызмет түрі бойынша дербес бөлімдерден тұру қажет.
2) Лицензиат бір бөлімнің қызметкерін басқа бөлім функцияларын атқаруды жүктеуге құқы жоқ.
3. Бағалы қағаздар рыногында жекелеген қызмет түрін жүзеге асыру үшін лицензия мынадай талаптарды орындаған жағдайда беріледі:
1) лицензияны беретін өтініш беру күнінің алдындағы қатарынан келетін үш ай ішінде брокерлер мен дилерлердің уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді орындаса;
2) лицензияны беру үшін өтініш беру күнінің және оны қарау кезеңінің алдындағы қатарынан келетін үш ай ішінде лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түріндегі санкциялар болмаса.

4) 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды лицензиялау Ережесіне сәйкес банктік операцияларды жүзеге асыру үшін б рокерлер және дилерлер лицензия алу үшін.
1.бағалы қағаздар рыногына қатысушылар және Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қатысушылары үшін жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері:
а) ұйымдық-құқықтық үлгіде құрылған акционерлік қоғамдар үшін-50 000АЕК;
б)ұйымдық-құқықтық үлгіде құрылған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін - 100 АЕК.
2) Бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдарын сатуды ұйымдастырушылық қызмет түрін жүзеге асырушы, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушы үшін жарғылық капиталының ең кіші мөлшері 90 000 АЕК кем емес болу тиіс.
Бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына және уәкілетті орган Ережелеріне сәйкестігі қарастырылып бір айлық мерзім ішінде беріледі;

Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының қатысушысы лицензия алу үшін тапсырған құжаттарын уәкілетті орган он бес күн ішінде қарастырады
Брокерлік қызмет үшін 30 АЕК ;

Диллерлік қызмет үшін 30 АЕК;

Бағалы қағаздар ұстаушылары тізімін жүргізу жүйесінің қызметі үшін 10 АЕК;

Инвестициялық портфельді басқару қызметі үшін 30 АЕК;

Кастодиандық қызмет үшін 30 АЕК

трансвер-агенттік қызмет 10 АЕК;
Бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдарын сатуды ұйымдастыру бойынша қызмет үшін 10 АЕК.«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы