You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Шет елге тауар шығарушы кәсіпкерлер қайда өтініш жасаулары қажет және іске асыру механизмі қандай?

Экспортшы қолданыстағы кредит бойынша субсидия алу ниеті туралы және де субсидиялау мақұлданған жағдайда кредит сыйақысының мөлшерлемесін төмендету туралы банкке өтініш жасайды;

Кәсіпкер субсидия алған жағдайда, Банк сыйақының номиналды мөлшерлемесін 12%-ға дейін төмендету/төмендетпеу туралы мәселені қарастырады. Банк қабылданған шешімді экспортшы - Кәсіпкерге жолдайтын жауап-хатында толық көрсетеді .

Экспорт шы Банк тің оңтайлы жауабы қабылданған хатын алғаннан кейін жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне төмендегі құжаттарды бірге қосып, өтініш жасайды:

Құжат атауы

  Экспортшы -К әсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ( экспортшы-Кәсіпкердің мөрімен/бұрыштамасымен расталған к өшірме )

   Лицензия – е гер қызмет түрі лицензи яланатын болса ( экспортшы -К әсіпкердің мөрімен / бұрыштамасымен расталған к өшірме )

    Жарғы , құрылтай шарт ( бір құрылтайшы бар болатын болса, құрылтай шарты керек емес ). А кционер лік қоғаммен шарт жасасқан кезде қосымша акци ялар эмисси ясының проспектісі және акционер лер тізілімінен үзінді талап етіледі ( экспортшы -К әсіпкердің мөрі/бұрыштамасымен расталған к өшірме )

     Б юджет ке міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы Салық комитетінен анықтама , немесе өтініш білдіру кезіндегі салыстырып тексеру актісі, өтінім берер алдындағы 30 күнтізбелік күннен кеш емес.

      Экспортшы - Кәсіпкердің салық деклараци ясы көшірмесі қоса берілген және / немесе қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін, оның басшыларымен куәландырылған, дебитор лық және кредитор лық берешектердің толық жазылуы бар WEB-сайт тарда орналастырылған ақпарат ( оның ішінде с омасы , берешек пайда болған күндер және тауарлар мен қызмет атаулары ) бар соңғы қаржы жылындағы қаржылық есептері, (экспортшы -К әсіпкердің мөрі/бұрыштамасымен расталған к өшірме ) .

       Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттармен экспортшы - Кәсіпкердің жобасы бойынша берілген кредит сыйақысының мөлшерлемесін төмендету/кредиттеу туралы Банктің оң шешімі бар хат.

        Өндірілетін өнім көлемінен кемінде 10% мөлшердегі өнімнің сыртқа шығарылуын растайтын құжаттарды бірге қоса отырып, жекелеген тауарлар тұрғысындағы экспорт тық жеткізілімдер көлемі мен бағыттары бойынша ақпарат :

        1. шетке шығарылатын тауарларды жеткізу шарттары (к елісім-шарттары );
        2. т ауарларды шетке шығару тәртібінде шығарылуын жүзеге асырған кедендік орган ның белгісі бар жүк кеден декларация сы ;
        3. тауарлармен ілесіп жүретін, Қазақстан Республик асының кеден шекарасындағы жіберу пунктінде орналасқан кедендік органның белгісі бар құжаттар көшірмелері ;
        4. тауар өндірісінің жалпы көлемін растайтын, оның ішінде есепті кезең ішінде статистика органдарына өткізілетін құжаттар;


        «Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы