You should have enabled Adobe Flash-plugin in your web browser
to display flash banners on sites.
Get Adobe Flash player

Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

 
Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің (АӨСШК) V Бизнес-Форумы

Дамудың жаңа мүмкіндіктері

Елбасы Жолдауынан туындайтын «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы аясында отандық бизнеске қолдау көрсетіліп, кәсіпкерлікке кең өріс ашыла түсті. Олай дейтініміз, еліміздің өндіріс саласын өркендететін маңызды жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік артты. Осы орайда бұл бағдарламаны жүзеге асыруда ұлттық даму институттарының да ықпалы зор екенін айта кету керек. Отандық бизнесті дамытуға негізделген бұл Үкіметтік бағдарлама аясында атқарылған жұмыстар мен алдағы міндеттер төңірегінде Қызылорда облысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ аймақтық филиал директоры Жансұлтан Матаевпен сұхбаттасқан едік.

- Жансұлтан Орынбекұлы, алды­мен аталмыш бағдарлама төңіре­гінде айтып өтсеңіз? Бұл тұрғыда сіздер тарапынан қандай жұмыс­тар жүргізілуде?

- 2010 жылдың сәуір айында қабылданған «Бизнестің жол кар­та­сы - 2020» бағдарламасы бойын­ша «Даму» қоры қаржы агенті бо­лып табылады. Осы арқылы кәсіп­керлерге көпте­ген қолдау көрсе­ті­луде. Атап айтсақ, бірінші­ден, бағ­дарламаға қатысушы кә­сіп­кер банк­тен алынған несиенің пайыз­дық ставкасын 7 пайызға субси­дия­лай алады, яғни банктен 14 пайыз­бен несие алады, оның 7 пайы­зын мемлекет кәсіпкер үшін банкке өтеп береді. Сол кезде кә­сіпкер 7 пайызбен несие алған бо­лып табылады. Екіншіден, кәсіп­кер банктен несие алу үшін кепіл мүлкін қоюы тиіс, осы жерде кә­сіп­кердің қоятын кепіл мүлкі жет­кіліксіз болса, «Даму» қоры кәсіп­кер үшін банк алдында несие со­ма­сының 50 пайызына дейін кепіл­демесін бере алады. Егер кәсіпкер банктен 4 000 000 теңге көлемін­де­гі несие алатын болса, онда ол 2 000 000 теңге алуға жет­кілікті кепіл мүлкін банкке қояды, ал қал­ған 2 000 000 теңгеге «Даму» қоры кепіл беруші болады. «Даму» қорынан кепілдеме алған­ды­ғы үшін кәсіпкер ешқандай да ақша төлемейді немесе «Дамуға» ке­піл мүл­кін бермейді, кепілдеме кәсіп­керлер үшін тегін беріледі. Бұл бүгін­гі таңда Қазақстан кәсіп­кер­лерін мемле­кеттік қолдау бағдарла­ма­сының бастысы болып табы­лады.

- Жоғарыда айтылған қолдау­лар­ды қандай кәсіпкерлер ала алады? Және осындай қолдауды алу үшін кәсіпкер қайда баруы керек?

- Бағдарламаға экономи­каның басымды салаларында жұ­мыс жасап жатқан кәсіпкерлер қа­тыса алады. Мысалы, бұған же­ңіл өнеркәсіп пен жиһаз өндіру, транс­порт және складтау, ком­пью­­терлерді, тұрмыстық тауар­лар мен жеке қолданыстағы тұты­ну заттарын жөндеу саласындағы жә­не тағы басқалары кіреді. Бұл тізімді біздің www.damu.kz, www.dkb2020.kz сайттарынан кө­ру­ге немесе + 7 7242 27 84 02 телефонына хабарласып, маман­дардан сұрауға болады.

Ең алдымен кәсіпкер несие алуға қажетті құжаттар тізімі мен банкке өтінім береді. Банк кәсіп­кер жобасына талдау жасап, қар­жы­ландыру мүмкін немесе мүм­кін еместігі туралы шешім қабыл­дай­ды. Егер де ол шешім қабыл­данған жағдайда, жоба аймақтық үйлес­тіру кеңесінде қаралады, бағдар­ла­ма талаптары­на сайлығы тексе­рі­леді. Оң шешім шыққан жағ­дай­да, кеңес отырысының хаттамасы Экономи­калық даму және сауда министрлігіне жолда­нады. Ми­нистр­лікпен келісілгеннен кейін, кәсіпкер, банк және «Даму» қоры арасында субсидиялау келісімшар­ты жасалады, сөйтіп, әр тоқсан сайын субсидияланатын пайыз­дық ставка сомасы қордан банкке аударылып отырады. Ал кәсіпкер банктік келісімшар­тында белгі­ленген кесте бойынша несие төле­мін, яғни несие бойынша негізгі қарызды және несиеге есептелген 7 пайыз көлеміндегі сыйақыны төлеп отырады.

- Механизміне қарасақ, өте ұзақ процедура сияқты. Сонда осы бағдарлама бойынша кәсіпкер суб­сидиялау туралы келісімшар­тын жасау үшін неше күн күтуі тиіс?

- Иә, қойылған сұрағыңыз өте орынды. Облыс бойынша бүгінгі таңда аймақтық үйлестіру кеңесімен 6 жоба мақұлданып, 2 жоба бойынша субсидиялау келі­сімшартта­рына қол қойылды. Бұл алғашқы жобалардың бірі болған­дықтан аймақтық үйлестіру кеңе­сінде қаралып, келісімге қол қою күні аралығы орташа есеппен 78 күнді құрады. Бірақ 2010 жылдың қараша айында өткен ҚР Үкімет отырысында осы бағдарламаның жүзеге асырудағы жобаларды қарау мерзімдерін қысқарту тура­лы мәселе қаралды. Нәтиже­сінде субсидиялау келісім-шартына қол қою мерзімі 70 күннен 23 күнге дейін қысқартылды.

- Сөз барысында бағдарламаға қосымша толықтырулар мен өзге­ріс­тер енгізіліп жатқан­дығына тоқ­­талып өттіңіз. Сол туралы тарқа­тып айтып бере аласыз ба?

- «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдар­ламасының негізгі шарты бойынша несиелер жұмыс жасап тұрған кәсіпорындардың жұмы­сын кеңейтуге және құрал-жаб­дық­тарды жаңғыртуға бағытталуы тиіс еді. Алайда, әрбір жобаның қиындықтарын ескере отырып, бағдарламаға толықтыру енгізілді, яғни несие сомасының 70 пайызын кәсіпкер техника мен басқа да құрал-жабдық алуға жұмсаса, 30 пайызын айналым қаражатын толықтыруға жарата алады. Сол сияқты қарамағында 100 жұмыс­кер­ден асатын, дүкендерінің көле­мі 2000 шаршы метрден артық кәсіпкерлердің банктен алынған несиесінің пайыздық ставкасын субсидиялауға болады. Осы орай­да айта кететін тағы бір жәйт, атал­мыш бағдарламаға «Кәсіп­керлік әлеуетті арттыру» атты 4-ші бағыт енгізілді. Бұл бағытқа істі жаңадан бастаған кәсіпкерлерді қолдау бизнесті жүр­гі­зуге сервистік қолдау көрсету, «іскерлік байланыс­тар» жобасы, шағын және орта бизнестің топ-менеджментін оқыту мен кадр­ларды дайындау және қайта даяр­лау деген компоненттер кіреді.

Бұл бағыт бойынша бастаушы кәсіп­кер­лерге қолдау көрсетіледі, яғни «Даму» қорымен бастаушы кәсіпкерлерге стандартты сервис­тік қызмет көрсетіледі. Бұл «Биз­нес-Кеңесші» бағдарламасы ая­сын­дағы қысқа мерзімді курстарда оқыту және бизнес-жоспарлар, тех­никалық экономикалық негіз­деме үлгілерін, құрылтай құжат­тарының стандартталған жиын­­ты­ғын, несие алуға қажетті құжаттар үлгісін тегін тарату болып табы­лады. Бағдарлама бойынша бекі­тілген басым салаларда жұмыс жа­сап жатқан кәсіпкерлерге биз­несті жүргізу бойынша сервистік қолдау, яғни салықтық және бух­галтерлік есеп жүргізу бойын­ша кеңестер мен ІT-қызметтер және т.б. қызмет түрлері көрсетіледі. Шағын және орта бизнес субъек­тілеріндегі топ-менеджерлерді «Назарбаев универси­те­тінің» бизнес-мектеп базасында оқыту және кәсіби білік­ті­лігін дамыту арқылы қолдау көрсету қарас­ты­рылған. «Кәсіби байла­ныс­тар» жобасы бойынша Қазақ­стан территориясында бизнес-тренингтерді ұйымдастыру және шетелдегі сон­дай кәсіпорындарда практикалық тәжіри­бе жұмыс­тарын ұйымдастыру арқылы кәсіп­керлерге қолдау көрсетіледі.

- «Даму» қорында өндіріспен айна­лысатын кәсіпкер­лерге арналған лизингтік бағдарла­ма­ туралы айтып өтсеңіз?

- Аталған бағдарлама бойын­ша өндіріс саласындағы кәсіпкер, яғни тамақ, сусын, киім, жиһаз, қағаз өнімдерін, пластмассалық өнімдерді және басқа да дайын өнімдерді шығаратын кәсіпорын 4 лизингтік компания («Лизинг Групп», «Темірлизинг», «СК Ли­зинг», «Евразиялық лизинг») арқылы жылына 8 пайыз көлеміндегі сыйақы ставка­сымен 7 жылға дейінгі мерзімге техника, құрал-жабдық, транспорт ала алады. Бұл лизингтік схеманың бір ерекшелігі - кепіл мүлкінің қажет­сіздігі, яғни кәсіпкер лизингке алынатын техника, құрал-жабдық құнынан 20-30 пайыз көлеміндегі қаражатты аванстық төлем ретінде лизингтік компанияға аударады және кепіл затының орнына сол алынатын мүлік жүреді. Жоғарыда аталған лизингтік компания­лар­дың Қызылорда қаласында өкіл­дік­тері жоқ, бірақ қызығушылық танытқан кәсіпкер біздің филиалға хабарласу арқылы қандай құ­жаттар дайындау керектігі туралы толық мағлұмат алып, дайын құжаттарын сол лизингтік компанияға тапсыруына болады.

- Әрбір адамға өз бизнесін ашып, оны әрі қарай сәтті жүргізіп кету үшін ең алдымен не қажет деп ойлайсыз?

- Кәсіпкер болу үшін адамға ең алдымен білім, қабілет, дағды және мотивация қажет. Кәсіпкер үшін ең бастысы - мотивация. Бұл - тәуелсіз болуды, ақша табуды қалау, сол сияқты отбасы мен жақындарын сендіре алу және ісінің табысты болуына шын сену. Адамның басына әр түрлі бизнес-идеялар келеді, соның ішінен «алтын құм» алып келетін жақсы идеяны таңдап алу кәсіпкер ғана емес, әрбір адам үшін де өте қиын. Сондықтан өз бизнесін бастағысы келетін тұрғындар үшін «Даму» қоры 2009 жылдан бастап «Биз­нес-Кеңесші» бағдарламасын жү­зе­ге асырып келеді. Бұл бағдар­лама аясында қысқа мерзімді тегін тре­нингтер өткізу арқылы қара­пайым халыққа, кәсіпкерлерге бизнес не­гіздерін оқыту арқылы бизнесті бастауда және жүргізуде білім беру көзделген. Бұл тренинг­терде тыңдаушы кәсіпкер болуға қажетті психологиялық әзірліктен бастап, бизнес-идеяны таңдау, марке­тинг­тік «5P» ережесімен, алтын ережелермен танысу және де басқа тақырыптарды қамту арқылы кәсіпкер болуға қадам жасауына көмек береміз. Аталған тренинг жылына 2 рет көктемде және күзде өткізіледі. Оған аудан және ауыл тұрғындары да қатыса алады. Өйткені, бұл тренингтер барлық аудандарда және Қызылорда қала­сында өткізіледі. Тренингтің өту кестесі туралы толық ақпаратты «Даму» қорының сайтынан немесе + 7 7242 27 84 02 телефонына қоңырау соғу арқылы білуге бола­ды. Біз әрқашанда кәсіпкерлерге кеңес беруге даярмыз.

- Сұхбатыңызға рахмет!«Startup «Bolashak» Стартап-Жобалар Байқауы