Задачи. Миссия. Видение

Мақсаттар

1. Микро-бизнесті несиелеуді кеңейту, МҚҰ мен несие серіктестіктерін қолдау құралдарын дайындау мен жүзеге асыру

2. Жұмыс істеп тұрған МШОК–ті Қордың қаржылық бағдарламаларымен қамту

3. Қолдау алатын МШОК орындарының экономикалық тиімділігін арттыру

4. Қосымша қаржы көздерін тарту

5. Қаржылық көрсеткіштердің жоспарланған деңгейіне қол жеткізу

6. Бизнес процестерді автоматтандыру

7. Корпоративті басқару деңгейін арттыру

Миссия

Қордың миссиясы - кешенді және тиімді қолдау құралдарын енгізу арқылы Қазақстанда микро, шағын және орта кәсіпкерліктің (МШОК) тұрақты дамуында белсенді рөл атқару.

Көрініс

Қордың 2023 жылдағы көрінісі - МШОК-ті қолдау және дамыту бағдарламаларының бастамашысы және орындаушысы.