Субсидирование

Субсидирование
Субсидияны қалай ала аламын?

Бизнесіңіз үшін қолайлы бағдарламаны таңдап, барлық қажетті құжаттарды жинап, банкке/даму банкі/лизингтік компанияға жүгіну қажет. Оларға өтінім берген кезде мамандар оған сараптама жасайды, атап айтқанда заңдық жағын, қаржылай талдау, яғни төлем қабілетін және қаржы бөлудің орындылығын тексереді, сондай-ақ кепілдік беру үшін сараптама жасап, өзге де стандартты рәсімдер жүргізеді. Бұдан әрі қабылданған шешімнен кейін банк сіздің құжаттарыңызды «Даму» Қорына жібереді. Оң шешімі бар кәсіпкер жоба бойынша пайыздық мөлшерлемені төмендету – субсидия алу үшін Кәсіпкердің өтініш-сауалнамасын белгілі формада толтырып, «Даму» Қорына жүгінеді. Қор өз кезегінде сіздің жобаңызды қарастырады, қарау мерзімі 5 жұмыс күні. Бұдан әрі оң шешім қабылданған жағдайда үшжақты субсидиялау шартына қол қойылады.


Жеке үлесі деген не?

Жеке үлес (собствен. участие) – кәсіпкердің жобаны жүзеге асыру барысында өз құралдарын (жобаға қатысатын үшінші тұлғалардың мүлкін қоса алғанда, ақшалай, жылжымалы/ жылжымайтын мүлік) ұсынуы.

Жобаға ұсынатын кез келген мүлік жеке үлес ретінде қаралады.

Кепілдік орнына ақшалай кепіл ұсыну – жобаға жеке үлес ретінде қарастырылады. Жеке үлес мөлшері белгілі бір бағдарламаның шарттарына байланысты.


Субсидия ақылы ма?

Субсидия беру үшін ақы алынбайды.


Субсидияларды қанша мерзімге ала аламын?

«Бизнестің жол картасы-2025» МБ 1-ші бағыты аясында 3 жылға дейін, «Бизнестің жол картасы-2025» МБ 2-ші бағыты аясында 5 жылға дейін, «Басым жобаларға несие беру механизмі» (Қарапайым заттар экономикасы) аясында 10 жылға дейінгі мерзімге субсидия беру көзделген.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабының 4-тармағына не кіреді?

Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын мемлекеттік қолдау және қолдану мақсатында егер:

1.    есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметте;

2.    акцизделетін өнімді өндіру және (немесе) көтерме саудада өткізу;

3.    астық қабылдау пункттерінде астықты сақтау жөніндегі қызмет;

4.    лотерея ойнату;

5.    ойын бизнесі;

6.    радиоактив материалдар айналымына байланысты қызмет;

7.    банк қызметі (немесе банк операцияларының жекелеген түрлері) мен сақтандыру нарығы (сақтандыру агентінен басқасы) қызметі;

8.    аудиторлық қызмет;

9.    құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;

10. несие бюросының қызметі;

11.               Күзет қызметі;

12.               Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының айналымына байланысты қызметпен айналысса дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері деп тануға болмайды.

 


На какой срок я могу получить субсидии?

В рамках 1-го направления Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» до 3 лет, в рамках 2-го направления Государственной программы "Дорожная карта бизнеса-2025" до 5 лет, в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов (Экономика простых вещей) предусмотрено субсидирование сроком до 10 лет.

Қандай мақсаттарға субсидия ала алмаймын?

1) Даму Банкін қоспағанда, мемлекеттік даму институттарынан несие алған жағдайда. Сондай-ақ  сыйақы мөлшерлемесі бюджет қаражаты есебінен арзандатылған несиелер/лизингтік мәмілелер; сыйақы мөлшерлемесі Бағдарлама аясында арзандатылған Банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың несие/лизингтік мәмілелерін қоспағанда,

2) ұйымдардың үлестерін, акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алу көзделсе;

3) овердрафт түрінде;

4) қайтарымды, қайталама немесе сублизинг бойынша.

Субсидия қанша күн қаралады?

«Даму» Қорының уәкілетті органының субсидияларды қарау мерзімі – 5 жұмыс күні. Жобаны (хатты) пысықтауға қайтарған жағдайда мерзім жаңартылады.

Субсидияны қандай мақсатта ала аламын?

Субсидиялар инвестиция және/немесе айналым қаражатын толықтыруға беріледі.

Инвестициялық мақсаттар – негізгі құралдарды сатып алу, кеңейту, жаңғырту, оның ішінде жабдықтарды, негізгі құралдарды сатып алу, өндіру және/немесе қызметтер көрсету үшін жағдайлар жасау.

Айналым қаражатын толықтыру – тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу, жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу, жалақы төлеуді қоса алғанда сол кездегі қызметті қаржыландыру, үй-жайды жалға алу төлемі, коммуналдық қызметтерді төлеу және салықтарды төлеу.

«БЖК-2025» МБ екінші бағыты аясында банк/даму банкі/лизинг компаниялар және несие серіктестіктері, қаржы ұйымдары бұрын Қаржы агенттігіне жоба енгізілгенге дейін 8 (сегіз) жыл ішінде берген (мерзім бірінші несие/лизинг берілген күннен бастап есептеледі) және бағдарлама өлшемшарттарына сәйкес келетін несиелерді/қаржы лизингі шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған несие/лизингтік мәмілелер де субсидияланады.


Субсидия деген не?
Субсидиялау – кәсіпкердің банк/лизинг компанияға несие/лизинг бойынша төлейтін пайызын болашақта кәсіпкердің операциялық қызметіне қатысты белгілі бір шарттарды орындаудың орнына ішінара өтеп беру арқылы мемлекеттік қаржылай қолдау шарасы.