Программы для начинающих предпринимателей

+7 (800) 080 18 90

info@fund.kz

«Даму» қорының уақытша бос қаражаттары туралы ақпарат

«Даму» қорының уақытша бос қаражаттары туралы ақпарат

Ұлттыққордыңжәне«Бірыңғайжинақтаушызейнетақықоры» АҚесебінен ШОБ жобаларынқолдаутуралыесептер мен деректерсондай-ақҚорбағдарламаларыаясындабанктерде, микроқаржыұйымдары мен лизингіліккомпаниялардағыуақытшақолжетімдіқорлартуралы ақпарат

Қорбағдарламаларыаясындабанктерде, микроқаржыұйымдарындажәнелизингіліккомпаниялардауақытша бос қаражат

01.03.-2018 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағыуақытшақолда бар қаражаттартуралы ақпарат

01.02.-2018 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағыуақытшақолда бар қаражаттартуралы ақпарат

01.01.-2018 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағыуақытшақолда бар қаражаттартуралы ақпарат

01.11.-2017 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағыуақытшақолда бар қаражаттартуралы ақпарат

01.09.-2017 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағыуақытшақолда бар қаражаттартуралы ақпарат

01.10.-2017 ж. ЕДБ, МҚҰ, ЛК-дағы уақытша қолда бар қаражаттар туралы ақпарат

 

«Бірыңғайжинақтаушызейнетақықоры» АҚ қаражатынигеруаясындадеректер

БЖЗҚ қаражатын игеру туралыесеп - анықтама - 01/05/2017Ұлттыққордыңүшіншітраншын (50 млрд теңге) игеруаясындағыдеректер

Ұлттыққордыңқаражатын игеру туралыесеп - анықтама01. 02. 2018

01 02 2018 жылғы жағдай бойынша ЕДБ қаржыландырған жобаларының тізбесіҰлттық қордың екінші траншын (50 млрд теңге) игеру аясындағы деректер

Ұлттық қордың қаражатын игеру туралы есеп - анықтама 01 02 2018

01 02 2018 жылғы жағдай бойынша ЕДБ қаржыландырған жобаларының тізбесіҰлттық қордың бірінші траншын (100 млрд теңге) игеру аясындағы деректер

 Ұлттық қордың қаражатын игеру туралы есеп - анықтама 01 02 2018

01 02 2018 жылғы жағдай бойынша ЕДБ қаржыландырған жобаларының тізбесі