Call-center (қонырау тегін)
1408
Субсидиялау (пайыздық мөлшерлемені азайту)

"Бизнестің жол картасы 2025" мемлекеттік бағдарламасы аясында жобаларды субсидиялау шарттары

Субсидиялау (пайыздық мөлшерлемені азайту)

Анықтамалар мен түсініктер

1. 2015-2019 жылдарға арналған ҮИИДБ -  Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған үдемелі индустрия-инновация дамуының мемлекеттік бағдарламасы. (05.05.2018 жылғы өзгерістерімен)

2. Субсидиялау шарты - «Даму» қоры кәсіпкерлік туралы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша банктің қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара субсидиялайтын,  «Даму» қоры және банк пен кәсіпкер арасында жасалған үшжақты жазбаша келісім.

3. Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі - облыс әкімі белгілейтін, қала немесе аудан деңгейінде Бағдарламаны жүзеге асыруға жауапты қала / ауданның құрылымдық бөлімшесі (Әкімдіктің кәсіпкерлік және өнеркәсіп департаменті). 

4. Бағдарлама - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25.08.2018ж. № 522 жарлығымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекетттік бағдарламасы

5. Кәсіпкер - «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектісі.

6. Жоба - кәсіпкердің бастауымен жүзеге асыратын, табыс алуға бағытталған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, кәсiпкерлiк қызметтiң әртүрлi салаларындағы iс-шаралар мен iс-шаралар жиынтығы.

7. Бағдарламаның аймақтық үйлестірушісі – облыс (астана, республикалық маңызы бар қала) әкімі белгілейтін, Бағдарламаны облыстық (астана, республикалық маңызы бар қала) деңгейде жүзеге асыруға жауапты жергiлiктi атқарушы органның құрылымдық бөлiмшесi.

8. Субсидиялар - кəсіпкердің операциялық қызметіне қатысты белгілі бір жағдайлардың болашақта орындалуына айырбас ретінде несие үшін сыйақы түрінде кәсіпкердің банкке төлеген шығындарын ішінара өтеуге пайдаланылатын кәсіпкерлерге мемлекеттен қаржылай қолдау көрсету нысаны. «Даму» Қорының субсидиялау келісімшарттары негізінде кәсіпкерлерді субсидиялау аясында банкке өтеусіз және қайтарымсыз негіздегі мерзімді төлемдер.

10. Даму Қоры – (әрі қарай қаржылық агенттік) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы.

 

Моноқалаларды, шағын қалаларды және ауылдық елдімекендердегі жобаларды субсидиялаудың бірінші бағыт талаптары

Жоба мақсаты - инвестициялар, сондай-ақ өндірісті жаңғырту және кеңейту.

Несие/лизинг мәміленің максимал сомасы бір кәсіпкер үшін 750,0 млн теңгеден аспауы керек.

Субсидиялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық пайыздық мөлшерлемеден аспайтын және және 5 (бес) пайыздық тармаққа артатын номиналды пайыздық мөлшерлемелері бар несиелер/ қаржылық лизингтік келісімдер бойынша беріледі. Оның 50%-ын мемлекет субсидиялайды, ал айырмашылықты Кәсіпкер төлейді.

Субсидиялау мерзімі - 5 (бес) жыл, субсидия мерзімі ұзартылмайды.

Айналым капиталын толықтыруға кемінде 70% инвестициялық мақсаттағы несиенің 30%-ына дейін  рұқсат етіледі.

60,0 млн теңгеге дейінгі сомаға берілген несиелер, оның 100%-ы «Даму» қорының кепілдігі болған жағдайда субсидияланады.

Қарыздар / қаржылық лизинг шарттары бойынша 180,0 млн теңгеге дейін, Жобаның өзіндік құнынан 10% мөлшерінде өз қаржысын салу талап етілмейді.

Қайта қаржыландырылатын несие/лизингтің мерзімі – 4 жылға дейін

Ерекше талаптар:

Қолдауға салалық шектеу қойылмайды;

Қаржы агенттігі мақұлдаған жобалар үшін банк / лизинг компания сол қаржы жылында бұрын алынған комиссияларды және / немесе басқа да төлемдерді өтейді.

Екінші бағыт бойынша экономиканың басым секторларында және өңдеуші секторларда жобаларды субсидиялау шарттары

Жоба мақсаты - инвестиция, сондай-ақ өндірісті жаңғырту және дамыту.

Несие/лизингтің максимал сомасы 2,5 млрд теңгеге дейін.

Сондай-ақ, Бірыңғай бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде ҮИИДБ белгілеген, Өңдеу өнеркәсібінің басымдық берілген секторында жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық пайыздық мөлшерлемеден аспайтын және және 5 (бес) пайыздық тармаққа артатын номинал несие / қаржы лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 40% субсидияланады, айырмасын кәсіпкер төлейді.

Субсидиялау мерзімі - 5 (бес) жыл, субсидия мерзімі ұзартылмайды.

Айналым капиталын толықтыруға кемінде 70% инвестициялық мақсаттағы несиенің 30%-ына дейін  рұқсат етіледі.

60,0 млн. теңгеге дейінгі несиелер, оның 100%-ы «Даму» қоры кепілдік берген жағдайда субсидияланады.

Қарыздар / қаржылық лизинг шарттары бойынша 180,0 млн. теңгеге дейін, Жобаның өзіндік құнынан 10% мөлшерінде  өз қаржысын салу талап етілмейді.

Қайта қаржыландырылатын несие/лизингтің мерзімі – 4 жылға дейін

Ерекше талаптар:

Қаржы агенттігі мақұлдаған жобалар үшін банк / лизинг компания сол қаржы жылында бұрын алынған комиссияларды және / немесе басқа да төлемдерді өтейді.

Өңдеу өнеркәсібінің басымдық берілген салалары тізімі:

•        Қара металлургия

•        Түсті металлургия

•        Мұнай өңдеу

•        Мұнай-газ, химия

•        Азық түлік

•        Агрохимия

•        Өндіріс химикаттарын шығару

•        Автокөлік, қосымша бөлшектерін, қозғалтқышын шығару

•        Электроқұралдар

•        Ауылшаруашылық техникалары

•        Теміржол құрылысы

•        Тау-кен өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтард өндіру

•        Мұнай өңдеу және мұнай өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтард өндіру

•        Құрылыс материалдары өндірісі

 

Үшінші бағыт бойынша  «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету»  жобаларын субсидиялау шарттары

Қолма-қол ақшалай қаражаттың жалпы сомасының кемінде 10%-ын құрайтын шетел валютасының пайда болуы кезінде шетел валютасындағы несиелер бойынша субсидияларға жол беріледі.

Субсидиялар негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) жаңғырту және (немесе) айналым қаражатын толықтыру және (немесе) толықтыру және (немесе) қайта қаржыландыру үшін кеңейтілген қаржылық лизингтің қарыздары / лизингі бойынша жүзеге асырылады.

Бағдарламаның екінші бағыты бойынша субсидияланатын несиелік / лизингтік келісімдердің максималды көлемі бір кәсіпкерге 2,5 млрд теңгеден аспауы керек.

Несие / қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесі 750 млн теңгеден 2,5 млрд теңгеге дейін субсидияланады, егер жаңа (тұрақты) жұмыс орындары кемінде 10% болса.

Дей тұрғанмен, жаңа ашылған жұмыс орнының 50 пайызын 29 жасқа толмаған, халықты жұмыспен қамту орталықтарында жұмыс іздеуші немесе жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған азаматтарға берілуі керек.

Жаңа тұрақты жұмыс орнын ашу датасы қаржылық агенттіктің шешіміне әсер етеді.

Субсидиялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық пайыздық мөлшерлемеден аспайтын және және 5 (бес) пайыздық тармаққа артатын номиналды пайыздық мөлшерлемелері бар несиелер/ қаржылық лизингтік келісімдер бойынша беріледі. Оның 40%-ын мемлекет субсидиялайтын болады және айырмашылықты кәсіпкер төлейді.

Сондай-ақ, 3-бағыт бойынша, қаржы лизингі бойынша қарыздар / лизингке субсидиялар жылдық 12%-дан аспайтын номиналды сыйақы мөлшерлемесі бар валютада жүзеге асырылады, оның ішінде жылдық 5% субсидияланады.

Ерекше талап:  

Қаржы агенттігі мақұлдаған жобалар үшін банк / лизингілік компания ағымдағы қаржы жылында бұрын алынған комиссияларды, комиссияларды және / немесе басқа да төлемдерді өтейді.

Субсидия беру механизмі:

1. Кәсіпкер банкке / лизинг компанияға қаржыландыру үшін өтініммен келеді.

2. Банк / лизингілік компания жобаның қаржылық-экономикалық тиімділігін кешенді бағалау / сараптама жүргізеді. Оң шешім қабылданған жағдайда, Банк / Лизинг компания кәсіпкерге жобаны қаржыландыруға / қаржылық лизинг туралы келісімді жасауға дайын екендігі туралы жазбаша жауап беруі тиіс.

3. Кәсіпкер Кәсіпкердің өтініш формасымен және құжаттар пакетімен қаржылық агенттікке барады. 

4. Субсидиялау туралы шешімді қаржылық агенттік қабылдайды.

5. Қаржылық агенттік хаттама көшірмесін банк/лизинг компаниясына және кәсіпкерге жібереді.

6. Банк / Лизинг компаниясы, Кәсіпкер және Қаржы агенттігі банктік заемды / қаржылық лизингті субсидиялауға арналған үш жақты келісімшарт жасайды. 

 

Бағдарламаның шектеулері

1 Мына несие / лизинг бойынша операциялар субсидияланбайды:

1) акцияларды, ұйымдардың акцияларын, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды сатып алуға бағытталған;

2) Даму Банкінен басқа мемлекеттік даму институттары берген;

3) пайыздық мөлшерлемесі бюджет қаражаты есебінен төмендетілген;

4) қонақүйлер мен қонақ үй кешендерін сатып алуға арналған;

5) овердрафт түріндегі.

2. Бағдарламаға мына кәсіпкерлер қатыса алмайды:

1) акцизделетін тауарлардың / өнімдердің шығарылуын жүзеге асыру, автомобильдерді өндіруді және өз өндірісінің жүзімінен шарап жасауды көздейтін жобаларды қоспағанда;

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 918 қаулысына сәйкес мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізіміне енгізілген металлургия өнеркәсібіндегі жобаларды жүзеге асыратын;

3) қиыршықтас және құмды карьерлерді қазу жобаларын қоспағанда, тау-кен өнеркәсібіндегң қызметерді жүзеге асыратын;

4) құрылтайшылары мемлекеттік кәсіпорындар / мекемелер, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық компаниялар және ұйымдар, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жанама тиесілі акциялардың елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) бар (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны қоспағанда, сондай-ақ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік туралы шарт негізінде құрылған кәсіпкерлер) сондай-ақ жекеменшік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделетін кәсіпкерлер және коммерциялық емес ұйымдар.

3. Субсидиялар қайтару лизингі, қайталама лизинг, сублизинг шарттарымен жүзеге асырылмайды.

 

Экономиканың басымдық берілген секторлар тізімі

ЭҚЖЖ коды

Атауы

Агроөнеркәсіп кешені

01

01.11 «Дәнді дақылдарды (күріштен басқа), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдарды өсіру» қоспағанда, осы саладағы өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау және қызмет көрсету

03

Балық шаруашылығы және аквакультура

10

Азық-түлік өнімдерін өндіру

11.06

Уыт (солод) өндірісі

11.07

Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

Тау-кен өнеркәсібі

08.12.1

Гравий және құм қиыршықтарын өңдеу

09

Тау-кен өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер

Жеңіл өнеркәсіп пен жиһаз өндірісі

13

Тоқыма өндірісі

14

Киім өндірісі

15

Былғары мен оған жататын өнімдерді өндіру

16

Жиһаздан басқа ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабан және өсімдіктен тоқылатын жиһаз өнімдерін өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Баспа және жазылған материалдарды ойнату

20

Химиялық өнімдерді өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттарды өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

31

Жиһаз өндірісі

Құрылыс материалдарын және басқа да металл емес минералды өнімдерді өндіру

23

Өзге де металл емес минералды өнімдерді өндіру

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау

24

Металлургия өнеркәсібі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдерді өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру

29

Автокөлік құралдарын, тіркемелерді және жартылай тіркемелерді өндіру

30

Басқа да көлік техникаларын өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

Өнеркәсіптің басқа салалары

32

Басқа дайын өнімдерді өндіру

35.11.4

Басқа электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35.11.2

Гидро электр станциялардың электр энергиясын өндіруі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қалдықтарды басқару

39

Қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы рекультивация және басқа да қызметтер

Көлік және қоймада сақтау

45.2

Көлік құралдарын жөндеу және жөндеу

49.3

Басқа жолаушылар көлігі

49.41

Автокөлікпен жүк тасымалдау

50

Су көлігі

52

Қойма және қосалқы көлік қызметі

53

Табиғи монополиялар саласына байланысты қызметті қоспағанда, почта және курьерлік қызмет

Туризм

55.10

Қонақ үйдің қызметтері

55.20

Демалыс күндері және басқа да қысқа мерзімде тұру үшін тұрғын үймен қамтамасыз ету

55.30

Кемпинг алаңдары, рекреациялық автокөлік паркі және трейлер паркі

Ақпарат және байланыс

59.14

Фильм көрсету бойынша қызмет

61

Байланыс

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультация және басқа да байланысты қызметтер

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69.2

Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы қызмет; салық салу туралы кеңес

71

Сәулет, инженерлік ізденістер саласындағы қызмет; техникалық тестілеу және талдау

72

Ғылыми зерттеу және дайындау

74

Басқа кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринарлық қызмет

81

Ғимараттар мен аумақтарды ұстау саласындағы қызмет

Білім

85

Білім

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

86

Денсаулық сақтау қызметі

87

Тұрғын үймен әлеуметтік қызмет көрсету

88

Тұрғын үймен қамтамасыз етілмеген әлеуметтік қызметтерді ұсыну

Өнер, ойын-сауық және ойын-сауық

91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметі

93

Спорт, ұйымдастыру және ойын-сауық саласындағы іс-шаралар (дискотекаларды қоспағанда)

Қызметтің басқа түрлерін ұсыну

95

Компьютерлерді, жеке және тұрмыстық тауарларды жөндеу

96.01

Тоқыма және жүн өнімдерін жуу және (химиялық) тазалау

ҮИИДБ сәйкес өңдеу өнеркәсібінің басым секторларының тізімі 

ЭҚЖЖ коды

Атауы

Қара металлургия

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндірісі

24.20

Құбырларды, құбырларды, профильдерді, болат арматураларын өндіру

24.31

Суық түсіру (болат шыбық пен интегралдық блока өндіру)

24.32

Белдіктер мен тар жолақтарды суықтай айналдыру

24.33

Суық қалыптастыру немесе бүктеу

24.34

Суық түсіру арқылы сым өндіру

Түсті металлургия

24.41

Қымбат бағалы металдарды өндіру

24.42

Алюминий өндірісі

24.43

Қорғасын, мырыш пен қалайы өндірісі

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдарды өндіру

Мұнай өңдеу

19.20

Мұнай және мұнай өнімдері

Мұнай және газ химиясы

20.14

Басқа негізгі органикалық химиялық заттарды өндіру

20.16

Бастапқы түрдегі пластмасса өндірісі

20.17

Бастапқы түрдегі синтетикалық каучук өндірісі

Азық-түлік өнімдерін өндіру

10.11

Ет өңдеу және сақтау

10.12

Құс етін өңдеу және сақтау

10.13

Ет және құс етін өндіру

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және сақтау

10.31

Картопты өңдеу және сақтау

10.32

Жеміс-көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және сақтаудың басқа түрлері

10.41

Сұйық май майлар мен тоң майларды өндіру

10.42

Маргаринді және ұқсас жануарлар майларын өндіру

10.51

Сүт өңдеу және ірімшік өндіру

10.61

Ұн және жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмал өнімдерін өндіру

10.71

Нан өндіру; жаңа піскен ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды және кондитер өнімдерін өндіру

10.72

Кекстер мен печеньелер өндірісі; ұзақ уақыт сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, кондитерлік өнімдерді, бәліштер мен печеньелерді өндіру

10.73

Макарон өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какао, шоколад және қанттан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру

10.83

Шай мен кофені өңдеу

10.85

Пісірілген тамақ өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру

10.86

Балалар тағамдары мен диеталық тағам өнімдерін өндіру

Агрохимия

20.15

Тыңайтқыштар мен азотты қоспалар өндірісі

20.20

Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру

Өнеркәсіп үшін химиялық заттарды өндіру

20.11

Өндірістік газдарды өндіру

20.12

Бояғыштар мен пигменттер өндірісі

20.13

Негізгі бейорганикалық қосылыстар өндірісі

20.30

Бояулар, лактар ​​және ұқсас бояғыштар өндірісі

20.41

Сабын және жуғыш заттарды, тазалау және жылтырату агенттерін өндіру

20.51

Жарылғыш заттар өндірісі

20.59

Басқа химиялық өнімдерді өндіру

Автокөліктерді, олардың бөліктерін, керек-жарақтарын және қозғалтқыштарын өндіру

29.10

Автокөліктерді өндіру

29.20

Автокөлік құралдарын, тіркемелерді және жартылай тіркемелерді өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электрлік және электрондық жабдықтарды өндіру

29.32

Автокөлік құралдарының және олардың қозғалтқыштарының басқа бөліктері мен керек-жарақтарын өндіру

30.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген басқа көлік техникасы мен жабдықтарын өндіру

Электр жабдықтары

25.21

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтарды өндіру

25.29

Басқа металл цистерна, резервуарларды және контейнерлерді өндіру

25.30

Орталық жылыту қазандықтарын қоспағанда, бу генераторларын өндіру

27.11

Электр қозғалтқыштарын, генераторларды және трансформаторларды өндіру

27.12

Электр энергиясын тарату және басқару құрылғысын өндіру

27.20

Батареяларды және аккумуляторларды өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кабельді өндіру

27.32

Басқа электр сымдары мен кабельдерін өндіру

27.33

Электр аспаптарын өндіру

27.40

Электр жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.90

Басқа электр жабдықтарын өндіру

28.11

Авиация, автомобиль және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа қозғалтқыштар мен турбиналар өндірісі

28.25

Өнеркәсіптік салқындату және желдету жабдығын өндіру

Ауыл шаруашылығы техникасын шығару

28.30

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы машиналарын өндіру

Теміржол жабдықтарының өндірісі

30.20

Темір жол локомотивтерін және жылжымалы құрамды өндіру

Тау-кен өнеркәсібі үшін машиналар мен жабдықтарды өндіру

28.91

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықтарды өндіру

28.92

Тау-кен, жер асты тау-кен өндірісі және құрылыс үшін машиналарды өндіру

28.99

28.99.1 «Мұнай және бұрғылау қондырғыларын өндіру» және «28.99.2 Мұнай және газды қайта өңдеу жабдықтарын өндіру» қоспағанда, басқа топтарға кірмейтін басқа да арнайы мақсаттағы машиналар мен жабдықтарды өндіру

Мұнай өңдеу және мұнай өңдеу үшін машиналар мен жабдықтарды өндіру

28.12

Гидравликалық жабдықтарды өндіру

28.13

Басқа сорғылар, компрессорлар, тығын және клапандар өндірісі

28.14

Басқа крандар мен клапандарды өндіру

28.29

Басқа топтарға кірмейтін жалпы мақсаттағы машиналар мен жабдықтарды өндіру

28.99.1

Мұнай кен орындарын және бұрғылау геологиялық барлау жабдығын өндіру

8.99.2

Мұнай және газды қайта өңдеу жабдықтарын өндіру

Құрылыс материалдарын өндіру

16.21

Фанера, фанера, плиталар және панельдер өндірісі

22.21

Пластик Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар

22.23

Пластик бұйымдар өндіру

23.11

Тегіс шыны өндірісі

23.12

Тегіс шыны қалыптастыру және өңдеу

23.13

Ішкі шыны бұйымдарды өндіру

23.14

Шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру

23.19

Басқа шыны бұйымдарын өндіру және өңдеу

23.20

Отқа төзімді бұйымдарды өндіру

23.31

Керамика қаптамалар мен плиталарды өндіру

23.32

Кірпіш, плитка және басқа да құрылыс бұйымдарын күйген саздан дайындау

23.42

Керамикалық гигиеналық сантехника жабдықтарын өндіру

23.43

Керамикалық элетроқшаулағыштарды және оқшаулағыш арматураларды өндіру

23.49

Басқа керамикалық бұйымдарды өндіру

23.51

Цемент өндіру, клинкерлерді қоса алғанда

23.52

Әк және құрылыс гипс өндірісі

23.61

Бетоннан құрылыс бұйымдарын өндіру

23.62

Құрылыс мақсаттарында гипс өнімдерін өндіру

23.63

Дайын бетон өндірісі

23.64

Құрғақ бетон қоспаларын өндіру

23.65

Асбест цемент және талшықты цемент бұйымдарын өндіру

23.69

Бетоннан, гипстен және цементтен жасалған басқа бұйымдарды өндіру

23.70

Тасты кесу, өңдеу және өңдеу

23.99

Басқа топтарға кірмейтін өзге де металл емес минералды өнімдер өндірісі

 Қатысушы банктер

Документтер